POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ZAWARTE Z PRACODAWCAMI

Na przełomie listopada i grudnia 2018 r. Pani Barbara Sieńko - Dyrektor Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie podpisała porozumienia o współpracy z pracodawcami

Strony